Industri

Vi er pt i gang med at montere styringsudstyr på vindmøller i Tyskland, Polen og Rumæninen.

Alle former for industriopgaver

El-Centrum ApS udfører mange store som små industriopgaver både lokalt og worldwide.Ingen opgave er for lille - ingen opgave er for stor. Vi udfører alle former for industri installation som for eksempel:
· Belysningsanlæg.
· Industribyggeri.
· Renovering af eksisterende installationer.
· Tilbygning og ombygning.
· PLC opgaver.
· Fejlfinding på maskiner.
Termografering: Vi kan sammen med autoriseret firma tilbyde dig en termografering af virksomhedens el tavler. Vi leverer en udførlig fejlrapport hvor hver enkelt fejl er beskrevet i tekst og billeder.Termografering giver en god indikation af tilstanden på virksomhedens tavler. Her vil man kunne se fejl, som på et senere tidspunkt vil kunne forårsage driftsstop eller i værste tilfælde brand, sådan at det vil være muligt at foretage udbedring / udskiftning inden problemerne opstår eller skaden sker. Det er både nemmere og billigere at forebygge fejl, frem for at udbedre fejl, når først skaden er sket. Referencer: Vi har gennem tiden blandt andet løst opgaver for Brødrene Hartmann A/S – Hydro Aluminium Tønder – Hydro Aluminium Precision Tubing a.s - Rødekro Biofabrik – Balslev Automation – offshore – vindmølle industrien og mange andre... El-centrum ApS servicerer en stor del af virksomhederne i Tønder Kommune, som repræsenterer private virksomheder, industrivirksomheder og boligselskaber m.m. Vi har ekspertise i alle former for el-installationer, uanset om der er tale om nybyggeri, renovering eller ombygning. Bare spørg os til råds. Bygningsinstallationer i industrien er et område, hvor vi har stor erfaring, bl.a. er belysningsanlæg et af områderne vi vægter meget højt, da dette skal være praktisk, økonomisk og energirigtig. Vi kan rådgive og udføre anlæg med centralstyring og overvågning af f.eks. lys, varme, alarmer, maskiner, ventilationsanlæg og varmepumper – med fordele som en lettere drift og et lavere elforbrug.